2555/06/16

DotA 2 Tournament : มาแล้ว!!! รายการ Gview DotA 2 Tournament

ถึงเวลารวมทีมแล้วครับ มาแล้วสำหรับรายการ Gview DotA 2 Tournament ใครที่มีทีมอยู่แล้วก็รีบสมัครด่วนเลยครับ แล้วถ้าใครยังไม่มีก็รีบหาด่วนเลยครับ!!!แข่งขันแบบ Online
- วันรับสมัคร : 11 มิถุนายน 2555 - 20 มิถุนายน 2555
- ประกาศสายการแข่งขัน : 21 มิถุนายน 2555
- นัดวันและเวลาการแข่งขัน : 22 มิถุนายน 2555
- วันแข่งขัน : เริ่ม 23 มิถุนายน ไปจนได้แชมป์ โดยแข่งขันวันละ 1 Round
- ระบบการแข่งขัน : Single Elimination
- สมัครแข่งคลิ๊กที่นี่ :
- รับสมัครจำนวนทีมไม่จำกัด
รางวัลประจำเดือนมิถุนายน 2555 มีดังนี้
อันดับ 1 : 2,000 บาท + Gview K7 จำนวน 5 ตัว
Image

อันดับ 2 : GVIEW P5 Gaming Mousepad จำนวน 5 ตัว


Image


รูปแบบการแข่งขัน
1.แข่งขันโดยใช้ Captain Mode ในรูปแบบ 5vs5
2. Server : SE Asia
3. Map version จะใช้ Tournament Map ของ patch ล่าสุด
4.ปิดการใช้สูตร (Cheats)
5.ปิดการรับชม (Spectator)
6.ห้ามมีใครเป็น Broadcaster
7.จำนวนผู้เข้าแข่งขันต่อทีม 7 คน (ตัวจริง 5 คน ตัวสำรอง 2 คน)
8.ผู้ที่ทำลาย Ancient ของฝั่งตรงข้ามได้ก่อนเป็นผู้ชนะ
9.ฝ่ายในเกม (Radiant, Dire) ให้ใช้ตามตารางแข่ง โดยทีมที่อยู่บนจะเป็น Radiant
10.จะใช้การ Random ผู้ที่จะทำFirst ban

กติการระหว่างการแข่งขัน
1. สามารถใช้ item ที่สามารถแชร์กันใช้ได้ เช่น Gem, Dust, Ward เป็นต้น
2. ห้ามทำการ block creep ที่จะขึ้นฐานโดยใช้สกิลช่วย เช่น สกิล Fissure ของEarthshaker หรือ creep ของ Chen
3. ห้ามนำช่องโหวของเกมไปใช้ประโยชน์ (Bug/Glitch/Exploit)
-Save Game
เนื่อง จากในDota 2 Beta นั้นยังไม่ได้เปิดระบบ save game ให้กับคนทั่วไปใช้ ถ้าเกิดการ disconnect ให้ผู้เล่นทำการ pause (ปุ่ม F9) เพื่อหยุดรอให้ผู้เล่นที่ disconnect ไปกลับเข้ามา
-Regame
การ เริ่มเกมใหม่ ให้เริ่มได้เฉพาะกรณี server มีปัญหาทำให้ไม่สามารถเล่นต่อไปได้ เช่น ping ขึ้นพร้อมกันทุกคน(เช็คโดยการพิมพ์ –ping ใน chat), หลุดจาก server พร้อมกันทุกคน

กติกาในการนัด , โพสต์ผล และมารยาทในการแข่งขัน
1. แข่ง 1 รอบ ต่อ 1 วัน แข่งทุกวันจนจบการแข่งขัน ในระบบ Single Elimination

2. ทำการแข่งขันในระบบ XXXXX

3. ก่อนการแข่งขัน ทีมใดทีมหนึ่งจะต้องตั้งกระทู้นัดหมายเวลาใน Gview DotA 2 Tournament ให้เรียบร้อย และตอบในกระทู้ดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการนัดหมาย เริ่มการแข่งขันเวลา 20.00 น. และสายได้ไม่เกิน 30 นาที

4. หากจะขอเลื่อนเวลาการแข่งขัน ให้ post บอกสาเหตุ และเวลาและสถานที่ที่นัดการแข่งขันด้วย

5. กรุณามาแข่งให้ตรงเวลา 20.00 น. และแข่งให้เสร็จก่อนเวลา 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ถ้าทีมไหนแข่งเสร็จหลังจาก 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยไม่มีสาเหตุซึ่งสามารถยอมรับได้ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

- ในขณะที่อีกทีมขอเลื่อนการแข่งขัน จากเวลาปกติ ทีมของคุณมีสิทธิ์ขาดที่จะไม่ให้เลื่อน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าทั้งสองทีมคุยตกลงเรื่องเวลากันได้ ทีมงานก็ยินดีที่จะให้เลื่อนแข่งครับ แต่ต้องไม่เกิน 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

6. มีสมาชิก 5 – 7 คน (ตัวจริง 5 คน สำรอง 2 คน)

7. ใช้ ID ของตนเองในการแข่งขันและแข่งขันใน Server SE Asia

8.ทีมที่เข้าแข่งขันหากฝ่าฝืนข้อกำหนดในกติกา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่านั้น จะถูกปรับแพ้ทันที

9.หากเกิดปัญหานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ขั้นต้นให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการตัดสิน

10.การรายงานผล ให้ทีมชนะ ทำการเซฟภาพจบการแข่งขัน แล้วนำมาโพสในกระทู้รายงานผลของแต่ละ Round ที่ทีมงานจัดไว้ให้โพสผลการแข่งขัน
โดยมีแบบฟอร์มการโพสดังนี้

team XXX vs team BBB

team XXX won

รูป Screenshot
Image

11.หัวหน้าทีมเท่านั้นสามารถประท้วงผลการแข่งขันได้

12.หาก คุณเจอกับทีมที่ไม่สามารถเล่นตาม ID ที่ตรงกับสมัครได้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่แข่งด้วยได้ หรือแข่งขันโดยยอมให้อีกทีมใช้ ID อื่น

- หากเกิดการเล่นเกมไปแล้ว มี ภาพจบ ไปแล้ว (โดยชื่อที่ใช้ใน ภาพจบ ต้องตรงกับชื่อ ID ที่สมัคร ทั้ง 2 ทีม อย่างน้อยทีมละ 3 คน) ทางกรรมการจะถือว่าคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นของทีมนั้นๆไม่ว่ากรณี ใดๆ หากไม่ยอมรับ กรุณาแจ้ง ก่อนที่จะ start game เท่านั้น
- คุณสามารถปรับแพ้บายอีกทีมได้หากอีกทีมไม่สามารถนำผู้เล่นที่ลงทะเบียนไว้มาเล่นภายใน 30 นาที หลังจากเวลานัด

13.หาก กรรมการตัดสินว่า ทีมใดใช้โปรแกรมช่วยเล่นในการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันครั้งต่อๆไปถาวร สิ่งที่คุณจะได้รับจากรายการนี้คือความภาคภูมิใจ จงอย่าทำให้มันแปดเปื้อนด้วยวิธีการสกปรก

14.การเอาคนที่ไม่มีรายชื่อมาลงแข่งขันนั้น ขึ้นอยู่กับอีกทีมจะอนุญาติหรือไม่

15.ห้ามใช้วาจาไม่สุภาพ หรือแสดงถึงการหมิ่นประมาท หยามคู่ต่อสู้ ด่าพ่อล่อแม่ หากทีมงานตัดสินว่าผิดจริง จะปรับแพ้ทันทีครับ

หมายเหตุ
- การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกฎต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ที่มา : http://rtsthai.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=316

Copyright © 2011 DOTA Thailand. ขับเคลื่อนโดย Blogger.